Wednesday, December 19, 2012

Ánh trăng rầm Sóc Trăng


Ánh trăng rầm Sóc TrăngSÓC   TRĂNG


Cu hc sinh Hòang Diu và hi đng hương Sóc Trăng


10


 


          Cu hc sinh Hòang Diu chúng ta có 5 không gian ( Sóc Trăng, Sài Gòn, Úc châu, M Châu và Âu Châu ), và 2 phong cách:  ci m và trong quy lut.


                  

Đim chung

          1- Tìm gp li nhau, trao đi, tâm s và có th đi chơi chung .        

          2- Mt s cái chung : cao huyết áp, cholesterol, đau nhc bp tht, đau nhc ct sng, béo phì, khó ng, đái đưng .v..v..

                        

Hình 34- Cu hc sinh Hòang Diu Úc châu

Nhng cái riêng

          Nhng cái riêng thì có nhiu, có bn xem hat đng xã hi và đòan th là hay và mun các bn khác cùng làm theo.

          Có bn ch mun chúng ta thnh thang gp nhau ăn 1 ba ăn, hay cùng nhau nhy múa “lâm thôn” là vui v yêu đi. 

          Có nhng bn có ý nghĩ cùng nhau đi du lch  Âu Châu chng hn, nhưng tn kém quá. Nên nghĩ ti nghĩ lui ri li quên.

Hình 35- Cu hc sinh Hòang Diu California

 

          Hin nay, nhóm Đi hc khoa hc, trưng Gia Long thành công nht v mt đi du lch, c vài năm h t chc cho đ chng 300 ngưi đi du lch khp nơi trên thế gii. 

          Đây cũng là 1 ý kiến hay, các Bn suy nghĩ nhé.

 


Hình 36 - Cu hc sinh Hòang DiÂu châu  August 2012  *      *


Ánh trăng rm Sóc Trăng          Năm xưa dưi ánh trăng rm, anh đèo em cc kch trên chiếc xe  đt h nưc ngt v ch th xã.

          Đêm nay cũng dưi ánh trăng rm, anh mt mình trên đưng v  Paris, tri đt sao mông mênh quá mà lòng anh trĩu nng k nim xưa.

                               Sóc Trăng mc mc và hin hòa.

          Nng chiu vàng vàng, ánh trăng rm Sóc Trăng, hai ch đ bt tn ca anh. 

          Hai ch đ lúc nào cũng làm anh như kh như di mi khi anh nhìn thy  ánh nng chiu vàng nhè nh và ánh trăng rm. 

          Sóc Trăng thân thương k nim và nh quá, ai ơi.

          K nim không phi  ca anh hay ca em, mà là ca Sóc Trăng, vì  nó luôn  đó .

          K nim, anh vi tay không chm thy, nhưng nó luôn hin hu, k nim  không có  ngày tháng, nhưng nó  mãi mãi  trong  anh.

                                     Chúc cui tun vui.

 

H.

 


Nhng mái tóc bc trng

1


          Sau biến c 1975, mt làn sóng ào t ca ngưi Vit ri khi đt nưc và nưc Pháp đưa tay đón nhn mt s nhng ngưi Vit ri xa t quc này.

Hình 1- Những mái tóc bạc trắng

           mt góc ph Paris, con đưng Avenue d' Ivry qun 13, chiu dài đ ba trăm mét có nhiu chiếc ghế công cng bng g. Và nơi đó là hình nh ca nhng c già Vit tóc bc trng ng đó trò chuyn, hoc nhìn ngưi đi qua li hay mt hi vng m o gp nhng ngưi đng hương. 
          Trên ba mươi năm trôi qua, nhng mái tóc bc trng không còn đưc thy na.
          Lòng tôi se li, mt thế h đã tan biến. Bây gi ch còn là k nim.
Cm xúc đó, chia s cùng ai.
Mt thế h  tr mi, không cùng ngôn ng.
Hình 2- Con đường Avenue d'Ivry, quận 13 Paris  và những chiếc ghế công cộng bằng gỗ  (1984)
Nhìn li, thì tóc mình cũng đã bc trng ri.
          Mi bn đến Paris, không phi đ gii thiu v chiến công hin hách ca Napoléon.
          Thc s mun khoe vi Bn rng  đây chúng tôi cũng có Little Sài gòn, cũng có nhng mái tóc bc trng ca nhng c già Vit ng đó, trò chuyn, bn s đưc nghe nói tiếng Vit, nhưng than ôi, nhng mái tóc bc trng s không còn na.


          Nghe đâu đây,  có git nưc mt bay trong gió.

Khóc cho 1 thế h tan tác

2

(nhân dp năm mi đ tưng nh nhng ngưi bn cũ Hòang Diu)

 

 

*      *

 

Nhng cánh chim đã nm xung

 

          Nh tt c nhng Bn Hòang Diu đã không còn na. Đt nưc điêu linh, khói la và tan tác. Đàn chim  v t.

          Có đa đã b mình hi sinh vì nưc vì non và đã không còn na.

Ch còn li trong kí c chúng ta.

 

Thái Bình  ( 1967), Nguyn văn Mánh  ( 1972 ),

Nguyn văn Long  (1971 ), Trn quang Liêm  ( 1973) ..

 

          Nhng thng Bn ca tôi ơi !     

Bình, Long, Liêm, Mánh

          Cho đến gi phút này tôi  vn còn nh ging nói các Bn tng đa mt. 

          Thế mà đã trên 40 năm. 

          Bn mày đã ra đi và yên nghĩ vĩnh vin, nhưng tôi li nh 40 năm.

          Đài Truyn hình Quc gia Pháp TF1 phng vn 1 ngưi tng tham gia chiến tranh Vit Nam rng là : 

"Chiến tranh Vit Nam đã đ li dn gì cho Bn"

          H có cách tr li ca h

 

Bình, Long, Liêm, Mánh.

 

          Câu tr li ca tôi là :  tôi không còn 1 ngưi Bn nào c.  

          Nói đến đây, 1 trng thái mông lung m o ta khp tm nhìn, tôi ly chiếc khăn tay lau vi đôi mt.


          Năm x
ưa khi hc đ Tht, đ Lc, mi chiu tôi chy xe đp sang nhà các Bn trò chuyn, chuyn hc trò.

          Thế ri chiến cuc ni lên, tng đa ti bây ra đi, không li giã bit...coi tao không ra gì.


Hình 4- Hình nh chiến tranh Vit Nam - Trc thăng

 

          Bây gi,  gia Tri Đt mông mênh, tôi gào thét lên rng 

"ti bây ơi tao là ngưi duy nht trên cõi đi, không có Bn".

 

Câu chuyn ch có thế thôi sao ?

 

*      *

          Ngoài ra còn nhiu bn Hòang Diu khác, vì không đưc kim chng chính thc, nên không th nêu tên.

*      *

          Viết my dòng này, đ tưng nh nhng bn đã cùng hc chung vi chúng ta dưi mái trưng Hòang Diêu và nay đã không còn na.

          Có bn đã b mình gia bin khơi trong cuc chy nn vĩ đi ca dân tc Vit .

Âu th   M. L.  ( 1982),   Nguyn  th  M. D.  ( 1982 )

 

Hình 5- Nhng cánh chim lc đàn

 

Nhng cánh chim lc đàn

           Theo danh sách Hòang Diu Âu Châu, các bn s nhn ra rng dân Hoàng Diu Âu Châu đúng là nhng cánh chim lc đàn.

          Dù là tha nhn hay không tha nhn bi chính h.

          Dù là mun quên đi hay không mun.

          Do đc thù ca Âu châu, là 1 trong nhng cái nôi ca nn văn minh, khoa hc và công nghip hóa, s bo th truyn thng ca ngưi Âu là không th xóa b trong lòng h

          S tht, chúng tôi ch là nhng cánh chim lc đàn sng hi nhp trong tâm trng ca 1 kiếp tha hương. 

          Mt ngày kia, chúng tôi s b nm "tro tàn" nơi đt khách vi di chúc là đưc "ha táng" .

 

Nhng con chim  gãy  cánh

 

          Mt dp đưc đến thăm 1 ngôi chùa gia lòng thành ph Bruxelles nưc B, tôi bùi ngùi xúc đng khi tình c đi ngang qua  trưc 1 bàn th nho nh,  thy có gì đó ging như là 1 danh sách vi hình ca tng ngưi. Hi ra mi biết đó là nhng ngưi Vit đ mi la tui đã ra đi vĩnh vin trên đt khách quê ngưi. 

 

Và nhng cánh chim vô tha nhn

 

           Paris, thnh thang có tin t báo chí Pháp hoc cng đng Vit hoc tin t 1 Bnh Vi Paris thông báo có 1 ngưi Vit qua đi vô tha nhn.

          Văn Phòng Liên đi xã hi Pantin-Paris  do anh Trn Minh R. là Đi Din,  sut my mươi năm qua anh Răn thưng có hot đng giúp đ nhng trưng hp ngưi Vit qua đi vô tha nhn.

Cám ơn anh.

 

          Sn đây xin phép đưc vinh danh Thy  Ngô T.  B.  sut my mươi năm đã hat đng không mt mi cho l phi. 

          Nguyn T.  N.   đã giúp đ cho Bn ca chúng ta đã hi sinh tui tr ca mình.

          Cám ơn Thy.

          Cám ơn Nghĩa.

          Các Bn có đng ý vi tôi không ?

             

H.

              

 

 

 

 

 

Kiếp tha hương

3

 

          Nhà chàng   đi din bến xe Sóc Trăng - Sài Gòn.
        
  Nhng chuyến xe đò đưa chàng ri khi x s đng quê c ni đ đi tht xa  và đ hc tp, trau di kiến thc hu sau này có th giúp ích cho xã hi, cho cng đng.
         
 Nhng chuyến phà xuyên dòng sông Hu, sông Tin nưc cun cun chy làm tăng ni nh nhà miên man.

 

Hình 8 - Nhng con đưng quê hương Sóc Trăng

 

          Thế ri sau nhiu năm hc tp và chàng Hai Lúa lp gia đình    Sài Gòn, sau đó ra nưc ngòai,  chàng quên đi ngun ci mc mc ca mình. Chàng như mt ngưi Sài Gòn chính cng.
          Ba m
ươi chín năm sau, chàng nhn đưc e mail  t nhng ngưi bn vi vài tên tui đã làm gi li trí nh t hi ca chàng. Hi đng hương Sóc Trăng, cu hc sinh Hoàng Diu nghe khá quen thuc.

          Chàng bi hi, xúc đng, mt cm giác gì đó nghe xa xa gn gn. Xa vì đã quá lâu không gp, gn vì nghe rt quen tai. Nhng cái tên nghe quen quen như Phan T.  Â. , Trn V.  O. , Quách H.  H. , Thái K. H. , Nguyn T.  H.  , Lưu K.  Y.  , Mã  D.  S. , .... 

Hình 9 - Nhng chuyến phà xuyên dòng sông Hu, sông Tin


          Trong cách nghĩ c
a chàng, thc s chàng đã là mt ngưi khác. Tinh thn dân ch hơn, không còn thích nép mình trong khuôn kh, trong tp quán, phong tc và truyn thng.

          Bưc đưng hc tp và cuc sng ca chàng có nhiu thăng trm.   x ngưi, chàng ch có mi mt con đưng là hc tp, trau di ngh nghip, làm vic và 1 cuc sng.
          Ki
ếp tha hương đi vi chàng có nhiu gn bó, nhiu k nim, nhiu xúc đng, thm thía và có nhiu điu k li cho bè bn.
          M
i khi nói đến tha hương, kiếp tha hương, chàng không khi xúc đng.

          Vài mu chuyn nho nh mun k vi Bn, đ quên đi thân phn k tha hương.


Hình 10- H nưc ngt quê tôi

*      *

          Phát biu ca v Ch tch hi đng nghiên cu khoa hc bnh lý th Đi hc Y khoa Paris-Bichat nói v mt chàng trai t phương xa đến Paris đ hc tp và nghiên cu như sau.

Kính thưa Quý V ,

 

         Tôi xin gii thiu ông Nguyn Văn Lúa, mt nhà nghiên cu khoa hc 34 tui vi khong mưi công trình nghiên cu khoa hc v hóa ng dng, toán thng kê, ng dng electrophoresis trong cn lâm sàng.

         Tht là ngoài sc tưng tưng ca tôi. Cá nhân tôi, tôi trân trng nhng gì ông Nguyn văn Lúa đã làm và đã cng hiến cho khoa hc ( v tay ) . 

         Mn phép cho tôi đưc hi ông Nguyn Văn Lúa, ti sao ông li chn con đưng nghiên cu khoa hc, con đưng s không mang đến cho ông s thnh vưng hơn, ông có th chia s vi chúng tôi có đưc chăng?.

         Chàng Hai Lúa tr li:  vì tôi rt thích (v tay, có tiếng xì xào:  c' est  incroyable). 

         E*Trade U.S.A. h tr cho tác phm  « Handbook of technical trading- Scientific way to trade successfully » có cái gì đó vui vui, ng ng.

         Tác phm  « The last days, a last chance » đưc thông báo đến 1 vài vin hàn lâm khoa hc hoc đưc đ ngh hp tác bi Nova Science Publishers, American writers, Imagine Science Film Festival New York  2011,  2012.

         Đi vi kiếp tha hương, như thế này cũng ch là đ qua ngày tháng, cho ni nh quê không làm qun tht tng cơn và cho lòng yên tĩnh  trưc cuc đi  đy áp lc và cui cùng còn li cái gì đó cho con cháu.

 


" đây không ph
i quê hương ca ông Ngoi đâu nghe con....".

          Cháu Hai Lúa hi : " Ch quê ông Ngo đâu h ông Ngoi ".

          Hai Lúa tr li:  " Quê ông Ngo xa lm con à "  (hình như Hai Lúa có  2  git nưc mt và lau vi). 

         Cháu Hai Lúa hi : "Ông Ngoi khóc h  Ông Ngoi"
         Hai Lúa tr
 li :  "Không có con à, quê Ông Ngoi  Sóc Trăng, x Vit Nam, xa lm con à"
         Cháu Hai Lúa h
i : " Vit Nam  đâu h Ông Ngoi,  Sóc Trăng là gì vy Ông Ngoi ".
         Hai Lúa tr
 li :  "  Sóc Trăng là 1 tnh nh  min Nam nưc Vit nghe con,  cách đây đ mưi nghìn dm con à"
         Cháu Hai Lúa h
i :" Ngày xưa Ông Ngoi có đi hc không?"
         Hai Lúa tr
 li : " Có, ông Ngoi hc trưng Hoàng Diu ".

Li nhn nh ca tr thơ

Kính các Bác, con là cháu Ngoi Ông Hai  Lúa

          Ông Ngoi con ngày ngày thc đến mt hai gi sáng đ viết tác phm gì đó con cũng không biết, liên quan đến s nóng lên ca trái đt, nghe nói rt  lâm nguy. Con thì không hiu gì c. Nhưng Ông Ngoi con nói cái gì đó như là băng bc cc, nam cc đang  tan ra, nưc s ngp . Con s nưc ngp lm, khí CO2, CH4 gì đó bay ngp bu tri, con cũng chng hiu. Nghe nói nguyên nhân là các Bác, ông Ngoi con và tt c mi ngưi chy xe  ào ào, cht cây rng và bây gi ngưi đông quá ti. 

 Hình 13- Hàm lưng CO2 trong khí quyn đã vưt quá ngưng an tòan

         Con cũng chng hiu gì c, ch biết là rt bt thưngmi th đã tr nên không còn n đnh và tai ha s có th giáng xung không biết ngày nào na. Con xin các Bác làm đưc gì tt cho tai ha  tránh xa ra, đ ti con sng đưc thêm 1 thi gian. Con ly các Bác.

Con đang ly các Bác đây.

Ph
ng dch :    H.

 

 

 

T.T.T.H.

Không còn 1 git nưc mt dành cho em

4

 

 

          Sau năm 1975, chàng quen nàng trong nhóm sinh hot sinh viên. Chàng xem nàng như đa em gái nh hơn 3 tui. Trò chuyn thân mt nhiu năm.

          Vài năm sau, chàng lp gia đình và ra nưc ngòai đnh cư.

          Ba mươi ba năm sau, m chàng ra nưc ngòai thăm con trai. Và nhc li chuyn xưa. 

          M chàng bo có ln  T.H. đã rưng rưng nưc mt ôm chm ly đa con trai  4 tui ca chàng.

           Chuyn tht bt ng.

          Thế mà, ba mươi ba năm sau anh mi đưc biết.

          Hình bóng nàng vương vn đâu đây.

          Ray rc, vn vt, bun thương.

 

Hình 14- Em đã ri khi thế gii này lng l

 

          Mt thế h tan tác, nhng cánh chim Hoàng Diu đã nm xung,

nhng cánh chim lc đàn, nhng con chim gãy  cánh, nhng cánh chim  vô tha nhn, quá nhiu đau thương. Anh đã không còn git nưc mt nào dành cho em.

          Em đã ri khi thế gii này lng l.       

 

Ôi ..

 

        Thân phn nưc tôi…

        Thân phn dân tôi...

        Thân phn ca em và ca anh...

 

H.

   


 Mt cõi tr  v

5

          Ngưi Vit Nam ta có mt phong tc bt di bt dch t ngàn đi là rt coi trng nơi chôn nhau ct rún. Qua năm tháng và do cuc sng hin đi, quan nim đó đưc biến đi, chuyn đi chút  ít.

          Biến c năm 1975, lat lat ngưi b nưc ra đi, có khi đã b mng, ri nơi chôn nhau ct rún do nhiu nguyên nhân khác nhau.  Ri nhiu đàn chim đi đi v v, nói chung mi ngưi mt v, mi ngưi 1 lý do, có ngưi th không tr v x Vit, không tr v ngay c quê hương Sóc Trăng.

           Nhưng Bơi, thc s trong lòng h vn hòai c quc, dưi dng ny hay dng khác mà thôi.

          Mt s phn trăm nht đnh thành công v vt cht và cuc sng nói chung   hi ngai, chp nhn quê hương mi là OK 100 % ( 100 % t vt cht đến tinh thn) .

          Mt s khác vi nhiu phn trăm hơn, thì ngi nói ra, ch chp nhn quê hương mi  50 % / 50 %.

          Mt s na, là ít thành công v vt cht và cuc sng nói chung. Thì s nói vi Bn là, tôi s v Vit Nam, vi rt nhiu ý nghĩa; mun hiu sao cũng đưc.

            Âu Châu, ngưi Vit sng và cm thy thân phn tha hương có phn mnh hơn, thm thía hơn các nơi khác, như Úc châu hay M Châu. Vì  đây, chúng tôi đưc gi là  "ré- intégration", có th tm gi là hi nhp, hòa nhp vi đi sng và nưc sti, vi quc gia s ti (khi h sơ đưc chp nhn vào quc tch) .

          Nói chính xác hơn, Bn phi t tìm cách thích nghi vào "quc gia " s ti.

        Ch không ging như các Bn bên M, Bn có th t nói là  "I am american", 1 cách hãnh din, không ai đến sa lưng các Bn.

        Còn như  Pháp, khi tôi nói  " Je suis  français ", nếu có ông bn Police đng cnh, s tiến đến gn bn và rĩ vào l tai Bn "anh nghĩ anh là ngưi Pháp h ", còn khuya, mày là thng Cht (cht  =  chinois).

        Và trong cuc sng có phn gian nan hơn, phi tranh đu nhiu hơn, còn ai khôn ngoan, nhanh tay nhanh chân, c m cái nhà hàng và đ là Vietnamese restaurant, hay cuisine vietnamienne là cuc sng có phn thoi mái hơn, không cn hc K Sưhay Tiến Sĩ làm gì cho mt.

 

Hình 15- Bên b sông Sóc Trăng

 

Hình 16- Đ làm quen dn vi Chúa

 


Hình 17- Đ
 làm quen dn vi cõi Pht A Di Đà

 

          Và Bn s thưng nghe  đây, ngưi ta dùng ch kiếp tha

hương, ngưi tha hương, k lưu vong, hay ngưi vô t quc, rt hp, mà  không ngi ngùng gì.

          Bây gi nếu Bn chu khó, tìm hiu s ít thành công v mt vt ch nhiu nơi và đc bit là  Châu Âu hay ngay c  Úc Châu và M Châu, bn s thy rng, h tsuy nghĩ và tìm cho mình mt ch quay v, 1 chn tr v " back home"  vi nhiu  ý.

          Và đã có nhiu ngưi đi chùa và nhà th hơn, nht là các bn bưc vào tui trên 45, thy bè bn đng la t t ra đi " không ngày tr li".

          Nhưng thưa Bn, tht ra đó cũng ch là mt quy lut, mt bn năng t nhiên mà thôi.

          Ngưi ta suy nghĩ, do nhiu hoàn cnh bc bách hay không bc bách mà phi bnưc ra đi, ri sng  x ngưi. Như vy, s v đâu?

          Dĩ nhiên v đâu ai cũng biết ri.

          Cõi tr v, đó là h mun tìm đến và tìm biết.

          Chùa và nhà th là  2 nơi h đã đến, nht là week ends, đ làm quen dn.

          Vi Thưng Đế.

          Vi cõi Pht A Di Đà chng hn.

          Vi Chúa.

   *      *           

          Thc s mun nói vi Bn rng, cho đến nay, con ngưi, khoa hc và cõi xa thm ca Pht đã  1 bưc ngot, 1 "giao din = interface" đc bit. Đó là, s khám phá khoa hc gn đây nht. Rng là 74% cu trúc ca toàn vũ tr là 1 loi năng lưng mà khoa hc đang gi là Dark Energy (Bn đng nhm vi black nhé).

          Các nhà khoa hc hng thú rt nhiu v đ tài này, ít nht là vài thp k ti.     

          Hin nay kiến thc nhân loi đang nm  " ì "  ti đó.

*      *

          Quan nim v Dark Energy  bt ngun t nhiu khám phá khác nhau, trong đó phi k công thc b sung chnh đi ca Einstein nhng năm tháng cui đi ca ông.

          Trưc đó ông đưa ra khái nim vũ tr "static",  1 thi  gian sau, thy mi ngưi quan sát vũ tr " in expansion ". Einstein mi c gng ngày đêm thao thc đ b sung 1 công thc mi đ cho xng danh 1 vũ tr  « in expansion » vi 1 hng s gi là hng s vũ tr ( cosmological constant  =  đó là cách làm trong Toán Hc ).

          Sau đó cũng có rt nhiu ý kiến.

          Nhưng rt cuc, nh có hng s vũ tr này, ngày nay các nhà khoa hc khám phá đưc rng là 74 % cu trúc vũ tr, có nghiã là hu như nó bao trùm khp vũ tr là dark energy.

          Dark energy đi vi đa s các nhà vũ tr hc là tác đng "đy" và " gia tc "  ca vũ tr  "in expansion"  trái li vi lc hp dn.

          Khong t sau 1990, do s phát trin, công thc chnh đi, b sung Einstein, ngưi ta ghi nhn là hng s vũ tr là hp lý (v mt lý thuyết và lý lun).

          Tm thi là như thế.

 *      *       

          Hin nay h nhn xét qua nhiu quan sát thì 74%  vũ tr (nature) là  "dark energy "  là  1 loi năng lưng cc kì đc bit, mà khoa hc biết khá ít, t nature cho đến các thông s đ có th tìm cách quan sát nó.

          Thc s đây là toàn b bí n ca vũ tr và s hin hu ca s sng. 

          Sau đây xin đưc cung cp cho Bn 1 vài ý như sau đ tham kho:

          . đc tính ca dark energy là bn thân trong dark matter năng lưng hay ánh sáng xuyên qua, s không b phn chiếu hay hp th. Nhưng khi ht phôton nào xuyên qua nó thì năng lưng li tăng  lên,

          . áp sut âmnegative ( cái này  gay  go đó ),

          . dark energy không thuc chui sóng đin t electromagnetic (cái này khoa hc hin mù tt).

          Theo mt chương trình nghiên cu ca nhóm chuyên viên khoa hc B Quc Phòng Pháp và Chính ph Nht, biophoton phát ra t nhng chui tế bào ca Bn  (your body ), có cưng đ intensity, đo vào khong 10-16 W/cm2 (đc là 10 lũy tha tr 16 ) và nhiu  nghiên cu khác nhau cho biết rng biophoton có tính năng coherence. Là tính năng cc kì đc bit, nó ging như kiu tia  laser.

          V biophoton có cái gì  đó có liên quan đến dark energy ca toàn vũ tr.

          Đi cương bn tm hiu là gia dark energy và biophoton có liên quan vi nhau.

          Vì biophoton là điu mà khoa hc đã khám phá ri.

          Ngun gc t đâu phát sinh (human cell + DNA) và ti sao nó li coherence (ging kiu laser).

          Ch này còn nhiu tranh cãi lm ( tc là ngun phát ra biophoton đó Bn   ).

          Công trình nghiên cu " The last days -  A last chance" (volume 2)  là s  làm  sao cho nó  " dính "  li vi nhau.

          Đ có th hiu rng biophoton và dark energy chiếm 74% cu trúc toàn vũ tr là có liên quan vi nhau.

          Theo quan  đin đ giáo là nó liên quan rt mt thiết vi nhau.

          Nn nn văn minh n Đ (tôn giáo) gi là năng lưng vũ tr.

 

Hình 18- Biophoton phát ra t nhng chui tế bào ca Bn (your body)

          Tôi không dùng  ngôn ng n Đ Giáo hay Thn hc

vì bn thân tôi không thích mà  ch  dùng ngôn ng khoa hc.

 

Hình 19 - Dark energy đi vi các nhà vũ tr hc là tác đng "gia tc" ca vũ tr in expansion

Tóm li...

 

          Cõi tr v hay Back home ca ngưi Vit ta là khá  " chun".

          Mt phn do xa quê hương, nh v nơi chôn nhau ct rún.

          Tìm đến ch tr v là tìm v ci ngun cõi tâm linh (tôi ngi dùng ch tâm linh lm).

          Khi bn nhìn thy nhng c già Vit lim dim nim A di đà Pht hay ln chui.

          Bn đng xem thưng nhé.

          Có nhiu điu hay lm đó, có khi  Bn chưa biết đó thôi…

          Chúc Năm mi vui

         

                                   H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mt bui chiu nh quê

6

          Xa Sóc Trăng đã lâu, thế mà hôm nay nhân mt bui chiu có nng vàng Paris, nh da diếc nhng tháng ngày êm  ca x đng quê c ni, cũng nng chiu vàng nhè nh làm du lòng ngưi, mt thóang thái bình ca nhng chàng thanh niên mơ mng v mt tương lai vi bom đn n tng ngày.


Hình 20 - Mt bui chiu nh quê

          Nng chiu Sóc Trăng vn thế, nhưng nhng cơn sóng d ca mùa hè 1972 làm tan biến nhng gic mơ v mt tương lai m mt khói.          

          Ri 1979, tng đòan ngưi lũ lưt ra đi, thân ai ny lo, mng ai ny gi

          Ba mươi ba năm sau, gp nhau trên mng Internet, cũng rơm rã tiếng nói cưi. Chúng ta ch còn đ 300.

 

Hình 21 - Nh  nhng bui chiu  có nng vàng  Sóc Trăng

 

          Trong chng mc nào đó, chúng ta không phi là nhiu.

          Mi thế h Hòang Diu là mt sc sng, mt nhân sinh quan.

          Bài viết này ch mun nói v ni nh quê ca mt chàng trai  ( bây gi là 1 ông già  59 ) có ngun ci mc mc, nh quê hương, nh gia đình, nh bè bn. 

          Nh nhng bui chiu  có nng vàng Sóc Trăng, đi dc đưng quc l 4 đến An Trch ri quay v. Mùi lúa thơm t nhng tha rung hai bên đưng, đến bây gi vn còn phng pht đâu đó trong ký c hay trong cơn gió nh .

          Gp li nhau, mt tiếng hi chào hay mt hình nh c k, đã làm lòng ngưi tê tái. 

          Bài viết này không có ý khuyên đi. 

          Ch bình d như ch bè bn.

          Chúng ta có th có t tiên là nhng tóan quân nhà Minh t Trung Hoa  không thun vi triu Mãn Thanh mà b nưc ra đi. 

          Chúng ta có th có t tiên l nhóm tàn quân Tây Sơn b quân Nguyn Ánh rưt đui đến vùng Ngã By vào 1 đêm ti năm 1802. 

          Bn c xem h ca mình thì biết Bn có t tiên là ai ri.

          Mt thi gian sau h đi dn xung vùng Sóc Trăng đ sinh cơ lp nghip .

          Ngun gc chúng ta là thế đó các B. Chúng ta có chung lch s  đ  200 năm.

(T hào là ngưi Vit nam, 1989, Cao Thế Dung, www.amazon.com )

          Và cũng chính nơi đó có mái trưng Hòang Diu.

                          Chúng ta đã gp nhau.                           

          Mái trưng y có còn quý mến na hay không?

          Dù gì chúng ta cũng là nhng anh em mà t tiên ta đã sng chết trên mãnh đt này trên 200 năm ri đó b

          Cui cùng bài viết này có ý gì ?

          Không có ý gì c, ngai tr mun tt c chúng ta, nhng cu hc sinh Hòang Diu gp nhau và nh rt rõ chúng ta không phi là k thù ca nhau.
           R
t cn thiết bt tay nhau và chào 1 tiếng " chào anh chào ch " hoc  “ Hello “ ,  “ Bonjour “ ,  “ Guten Tag “ .  

  *      *   

          Dù là mt hi ái hu cu sinh viên Đi hc Y khoa Minh Đc Sài Gòn hay cu hc sinh  Chu văn An, nhng thế h khác nhau cũng có nhân sinh quan rt khác bit. Tôi đã tri qua cm xúc này sut 12  năm vi h .  Mt xúc cm không có cm xúc. 


 

Hình 22 - Đi hc Y khoa Minh Đc Sài Gòn

 

Hình 23 - Thi sinh viên

 

        Rt nhiu d bit và thc s nó gn ging như là  « gp li, ri đưng ai ny bưc...ti  ».

   

        Nói gì đây...

                    

        À…

 

        Tôi s nói vi anh, xin li anh, nếu tôi đã làm anh không hài lòng và  tính ra ngưi Pháp khá lch s khi nói " je ne sais pas si cela vous conviendra ".

         

 

H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHƯƠNG TIN TRUYN THÔNG

QUA CÁC THI ĐI

( t li b đi tìm c nhân cho đến Chat Yahoo và Cell phone )

7

Đi tìm c
 nhân

(15 000 kms , 30 năm)

 

        Ri Vit Nam khong nhng năm 1984, sinh sng và đnh cư ti Pháp.
Hình 24 - Cell phone

 

        Ngày ngày ro bưc trên các no đưng, trong xe đin ngm, trong khuôn viên Đi hc Paris, lòng c tưng đâu đó có cp mt ca ngưi thân quen, đang nhìn mình như thu nào trên sân trưng Hoàng Diu. Nhưng than  ôi, đó ch  o tưng.  
        Nh
ng năm 1995, thi mà Internet còn rt phôi thai, nhng mong có đưc phương tin hin đi đ tìm ngưi thân quen, tìm li c nhân, nhưng đó cũng ch là mơ mng ho huyn.

        T search people đến  web  www.truongxua.net, chuyn tơng chng như tuyt  vng .

        Nhưng ri chàng gp li c nhân. 

        T Sóc Trăng đến Sài Gòn.

        T Sài Gòn đến Paris và cui cùng chuyến bay Air Tahiti Paris-Los Angeles, 1 cuc hi ng 30 năm.

Hình 25 - Chuyến bay Air Tahiti  Paris - Los Angeles

 

        Chàng và nàng gp li nhau trên 1 vùng đi cao gia lòng thành ph Los Angeles. 

Na mng, na b ng.


Hình 26 - Cuc hi ng 30 năm - Los Angeles

 

Tóc anh và em gi đây đã bc mu.

Tình em và anh gi đây nh  như làn gió thang.

Và cuc hi ng nào cũng đến lúc phi chia tay.

 

Đi tìm c nhân

(2 000 kms, 20 năm)

 

        Tôi có xem b phim v 1 chuyn tình   Đông Âu thi phong kiến, chàng và nàng yêu nhau, mi tình đp nhưng không môn đăng h đi. Nàng vâng li cha m lp gia đình vi ngưi giàu có phương xa. 

        Chàng là ngh s lang thang, ln li trong vô vng đi tìm ngưi xưa, nghìn trùng vn dm .

        Mt ngày kia, nàng nghe đưc bn đàn xưa ca chàng nhc s, như ai oán n non.
        Nàng nh
 ngưi hu cn đi găp.

        Khi đến nơi, ngưi hu nhìn thy  1 c già gy  còm, vàng vt xanh  xao và trút hơi th sau cùng  gia tri đông giá  rét, rng thông âm u.
                                                 

H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARIS - ĐI SNG NGƯI VIT

8

 

          Nưc Pháp, có khong 65 triu dân, riêng Paris dân s 12 triu. Theo thng kê nhng năm 1998 và 2000 thì ngưi Vit Nam cư ng vùng Paris có khong sáu chc nghìn ngưi. Đó là s ưc chng.Hình 27 - Paris hôm nay

 

          1. Ngành ngh sinh sng                   

          Nhng ngưi Vit đến Pháp sau năm 1978 đa s phi làm nhng công vic thp hơn so vi thi gian  Vit Nam, ch yếu làm  vi 1 s nghành như:  nhà hàng, làm thuê cho nhng hãng xưng sn xut đúc st thép, xưng chế to plastique, xưng in, làm bo v an ninh cho các tòa nhà ln, kho hay xưng sn xut, chuyên viên sa cha máy móc, sa cha nhà ca dân s, sơn nhà…v..v. 

          2- Hc hành & ngh nghip 

          Nếu có điu kin tài chính hoc h tr bi 1 ít chính sách v hc bng  thì nên hc ngh hoc hc Đi hc.

          Đã có 1 s ít hc ngh li hoc hc đi hc (  Pháp tin hc Đi hc thp và đưc khuyến khích bi hc bng khong 300 euros / tháng - Cho sinh viên t c nhân trxung và dưi 25 tui ).

 


Hình 28 - Đi hc Paris

          Chương trình sau Đi hc (thc s, tiến s) thì đưc bng nghiên cu và ph cp này cao hơn hc bng c nhân, nht là các ngành khoa hc như Toán, Hóa hc nguyên t, vt lý nguyên t, vt lý lý thuyết, .. v..v... 

          Nhưng vic làm thì có phn khó khăn hơn, nht là nhng nghành xã hi.

          Nếu bn có văn bng k sư vi tính, cơ khí, đin, đin tnha sbác sdưc s thì d sng và d tìm vic hơn.

 

Hình 29 - Mnh bng k sư thương mi

 

          3- Đi sng

          Ti Pháp tt c mi nhà đu có internet, phone, và đưc gi không tr tin thêm đến khang 100  quc gia trên trên thế gii.

          4- Ăn ung

          Tim ăn Vit Nam ni tiếng ti qun 13 là Vit Nam Bi da  đưng Nationale. Nơi đây có ph và chè 3 màu. Quán ph 14  đưng Avenue de choisy góc đưng Tolbiac rt ni tiếng.

          Quán ph 13 hay quán Sông Hương.

Hình 30 - Tim bán bánh mì Khai trí qun 13 Paris

 

          Tim bán bánh mì Khai trí  Hoa Nam, rt đông khách và ngon, có bánh mì heo quay, vt quay ni tiếng, có th ăn hay mang v như ý mun.

          5- Siêu th :

          Khu vc qun 13 có ch Tang Frères và Paris store

             Hình 31- Siêu th Tang Frères

 

Kết lun

 

          Bài viết này là ca 1 ngưi Vit đưc xem như thuc thế h th 1.  

          Thc tế là thế h này đã không còn nhiu, nói 1 cách bi quan hơn, tc là h đã sang bên kia thế gii. 

          Còn nói 1 cách siêu phàm hơn, là h đã  v cõi cc lc.

          Dù nói theo kiu nào, thì h cũng đã không còn na, có khi mang theo ni u ut ca 1 đi tha hương, chơi vơi trong cõi mông lung bun.

 

 

                                                 H.