Thursday, January 24, 2013

Khoa học Biophoton: trong vài trường hợp có thể chữa ung thư của " Cây tầm gửi "Quan điểm : nghành nghiên cứu KHOA HỌC biophoton mới nhất 
Trong vài trường hợp có khả năng  chữa lành  ung thư  của  thảo mộc  - 
 "  Cây tầm gửi  "
 1 - Một phụ nữ Anh đă tiết lộ làm thế nào cô chữa khỏi bệnh ung thư của mình với cây tầm gửi sau khi điều trị bằng hóa trị liệu.
  
Cô Joan van Holsteijn tiêm một loại thuốc được làm từ quả cây tầm gửi.  

Điều trị này rõ ràng đã chữa bệnh ung thư cho Joan, các khối u đã biến mất.  
Joan đă được chẩn đoán có khối u ở lympho sau khi các bác sĩ phát hiện ra một khối u kích thước bằng 1 quả trứng trong chân. 
Sau 18 tháng điều trị bằng cây tầm gửi các khối u đã biến mất.  
Joan rất vui mừng khi cô đã quyết định từ chối hóa trị và nghĩ rằng sẽ có khả năng làm suy giảm hệ miễn dịch rất quý báu của con người .


 2-  Bài này có liên quan đến công việc nghiên cứu của Tiến sĩ Fritz-Albert Popp, 1 nhà sinh vật lý và X-Quang ở Đại Học Warburg Đức Quốc, là người đi tiên phòng trong nghiên cứu về biophotons:
      .  về   vai trò D N A  trong các họat động biến dưỡng tế bào và trao đổi thông tin liên tế bào.
      . 1   số hóa chất gây ung thư( trong đó có 4 nhóm hợp chất phương hương dị vòng:
          a-   Polycyclic aromatic hydrocarbons = PAHs), 
          b-   3-methylcholanthrene (MCA), 
          c-   Benzo(a)pyrene (BaP), 
               benzo(e)pyrene (BeP)
          d-  Heterocyclic amines (HCAs) 

     Ngòai 1 số hợp chất ô nhiễm môi trừong đã biết, gần đây Cơ Quan Ung Thư Quốc Gia Hoa kỳ - National Institute of Cancer xác nhận rằng:
        
     Việc ăn thịt nứơng hoặc chế biến thịt ở nhiệt độ cao là nguyên nhân gây ra 1 số lọai ung thư chủ yếu là ung thư đừong tiêu hóa ( chemicals formed when muscle meat, including beef, pork, fish, and poultry, is cooked using high-temperature methods, such as pan frying or grilling directly over an open flame ).


                 Cơ chế ga đnh : s hình thành ung thư liên quan đến s tiêu th tht các lai t nướng, chiên hay chế biến nhit đ cao và rt cao

 3- Popp đang nghên cứu:
     .  " Cơ chế " 1 số hóa chất gây  ung thư có khả năng làm thay  đổi tần số biophoton 
     .  Và việc sửa chữa  D N A  bị hỏng  ( cancer )   ở bước sóng  380 nm trong dãy  cực tím  U.V. 

  4- Tiến sĩ Popp đã phát hiện rằng những thay đổi trong sự phát xạ biophoton của cơ thể có liên quan đến ung thư và các bệnh khác . 

    Biophotons là photon của ánh sáng phát ra từ cơ thể sống.  
Popp khám phá ra rằng các hóa chất gây ung thư có thể có khả năng phá vỡ sự phát xạ biophoton và sự gắn kết đồng bộ của nó.
  
     Trên cơ sở này, ông phỏng đoán rằng có thể các hợp chất có tác động ngược lại giúp phục hồi sự phát xạ biophoton trở lại bình thuờng.

  5-  Popp cho là cây tầm gửi có khả năng làm bình thường hóa sự phát xạ biophoton  tế bào  ung thư, tức là bệnh ung thư đã thuyên giảm.
      Theo quan điểm của Popp, sức khỏe là một trạng thái của tòan bộ họat động biến dưỡng - metabolic reactions và  nhất là sự thông tin liên tế bào hoàn hảo ở mức độ nhỏ nhất và bệnh tật là một trạng thái của " sự cố " truyền thông tin ( sự tan vỡ ).  

     Popp tin rằng tế bào và DNA sử dụng sóng quang phổ điện từ để giao tiếp và truyền đạt thông tin.


  6 - Chất làm rối loạn hoặc tăng cường việc truyền tải các sóng và làm khác đi tần số ( hoặc bước sóng ) sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. 

      Ở những bệnh nhân ung thư, Popp thấy rằng chu kỳ tự nhiên của sự phát xạ biophoton bị gián đoạn, sóng ánh sáng đã mất đi sự gắn kết đồng bộ, và do đó các tế bào ung thư sẽ hòa lẫn với tế bào bên cạnh hoặc theo máu đi xa hơn gọi là di căn. Đây đã là giai đọan về sau rồi và đến nước này là muộn lắm rồi.


7- Các nhà khoa học từ lâu đã biết rằng sự  " sửa chữa quang"  cho các tế bào bị hư hỏng để tái sinh trở lại bình thuờng là khả thi.

    Quá trình này được sử dụng để khôi phục lại sự sống cho các tế bào đã bị hỏng và nó được làm tối ưu 1  chỉ trong một dãy tần số nhất định. 

    Dải tần số này nằm trong phần ánh sáng cực tím của phổ điện từ
( ở bước sóng 380 nm ).


8-  Popp đã phát hiện ra rằng các hợp chất gây ung thư hành  xử như là để phá vỡ hoặc nhiễu lọan sự truyền ánh sáng trong dãy sóng đó.

     Cây tầm gửi hỗ trợ bệnh nhân ung thư do các tính năng chất chứa nhiều năng lượng . 
     Giúp chúng ta phục hồi sức khỏe và mang lại sự cân bằng và hài hòa cho sự sống.

     Cây tầm gửi là một ví dụ về cách nghiên cứu trong phương pháp điều trị tự nhiên và năng lượng dựa trên cơ sở về sự hiện hữu  biophoton tức sự phát xạ ánh sáng cực yếu từ cơ thể con người. 


9-  Hệ miễn nhiễm đóng vai trò quan trọng : 

   Khi nó còn họat động tốt, cơ thể chịu đựng được 1 thời gian. 
   Khi hệ miễn nhiễm bắt đầu suy  yếu, ung thư sẽ tiến triển nhanh
 và cái chết được tính từ ngày.


                  H.
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ BIOPHOTON


The  last  days  -  A  last chance 

Volume s  1  và  volume  s  2

www.amazon.com

            
Gii thiu v volume s 3
             
                       *                             *
        Năm 2013 nếu may mn gp li, volume s 3 s ra đi.  

                      a -  T ng đ ngh  tm dùng 

         BIOPHOTON  cp 1 = th ánh sáng rt yếu phát ra t cơ th con ngưi.

                         b -  Mt cơ th sng hay có hat đng sng bao gm 2 phn : 

             .   phn vt lý hay vt cht (physical) =  sinh vt lý ,
             .   biophoton cp 1  gi nhim v xúc tác tt c các phng sinh hóa h mc đ tế bào và phân t, quá trình phát trin tế bào, phân bào, thông tin gia các tế bào, trao đi cht,  mc đ cơ th như quá trình biến dưng, các hat đng làm cho cơ th sng và sinh sn. 

          c -   Đnh nghĩa : là 1 thc th dng năng lưng, cưng đ cc nh đo đưc là 10 exp -16 W/cm2   (đc là 10 lũy tha tr 16 W/cm 2) , có th là nm trong di sóng đin t  ( electromagnetic spectrum), coherence, cùng phase, cùng tn ti vi phn vt cht tc là cơ th con ngưi và làm cho  cơ th này có hat đng và đi sng sinh vt lý.

                      d -  đây, chúng tôi xác đnh là ch kho sát riêng 1 lai năng lưng ánh sáng phát ra t cơ th vt lý là biophoton mà thôi. Biophoton đưc hình thành v mt lý thuyết và cơ bn bi Fritz  Albert  Popp, 1 nhà vt lý ngưi Đc khang năm 1970.

                     e - Các nhà khoa h
c đã detect và chnh BIOPHOTON  đưc ri.

                        *                            *

   f-  Các nhóm nghiên cu Biophoton hin nay :
    
                                         Nhóm 1 :

  Tohoku Institute of Technology in Sendai  
  . Tài tr: chính ph Nht và Đi Hc Tohoku
  . Cơ bn, phương pháp và mc đích nghiên cu
    Tohoku Institute da trên cơ bn lý thuyết v biophoton phát trin bi   Fritz  Albert  Popp, 1 nhà vt lý  ngưi Đc.
    Chp biophoton  và đ cng tích cc trong 1 ngày (t cơ th con ngưi ).
    Tính tóan  và đo đc cưng đ biophoton.
    Mc tiêu xa là c gng xác đnh và phát hin ra Inner light t cơ th con ngưi theo quan đim Phương Đông.
    Hin ch đt đư mc đ là đo đưc cưng đ, mc đ hat đng trong 1 ngày ca biophoton.


                                  Nhóm 2 

               Trung tâm cao c
p nghiên cu vũ khí thuc B Quc Phòng Pháp.  
                Nghiên cu lý thuyết v biophoton thc  s  di chuyn thế nào trong cơ th, vn tc thc s ca nó khi b các cơ quan và tế bào cn tr. Tính tóan cưng đ và các trưng hp thc s  xy ra trong cơ th con ngưi.
                Dng c,  máy  móc đo đc và mc đích : không tiết l .
            
                                       Nhóm 3

            Cha đ ca biophoton  và  lý thuyết biophoton là  Fritz  Albert  Popp, sáng lp  International Institute  of  Biophysics, Germany ,  vn tiếp tc nghiên cu đ  xây dng lý thuyết tht vng chc cho các ng dng trong Y hc  và trong khám phá + đnh v ung thư nh đc tính không coherence ca tế bào ung thư.
    Popp lp ra Trung Tâm nghiên cu  biophotonics và có l tìm tài tr bi các Cơ quan v nghiên cu cha tri ung thu Y Khoa tư nhân   đ chế to máy phat hien và đnh v ung thư.

                                         Nhóm 4

    Bao gm nhng Bác Sĩ và K sư Đc tìm cách hòan thin các đ tài  cha tr ung thư  và  c gng  hòan thin máy móc đin t phát hin ung thư t  lý thuyết  Biophoton.
     Tài tr  bi  1  s Cơ quan và Hip hi nghiên cu ung thư Đc quc k c Liên Hip Châu Âu.
       Mt s các Đi hc khp thế gii có nghành biophotonics đào to trình đ c nhân, cao hc, Tiến sĩ và sau Tiến sĩ.

           .   University of CaliforniaDavis   2700 Stockton Blvd.,   Suite 1400    Sacramento, CA 95817
            .   University of Toronto 
            .   University of Illinois
            .   Univerrsity of Strathclyde, U.K.
            .    Cardiff  University, U.K.
            .    National Yang Ming  University, Taiwan
            .    University of Otago, Dunedin, New Zealand.
            .    Boston  University, U.S.A.
            .    University of California San Diego
            .    University of California, Irvine
            .    The State  University of New York
            .    Lancaster UniversityU.K.
            .    University of  Texas
            .    Northwestern  University  U.S.A.
            .    Université de  Aix Marseille III  - France
            .    National Institute for Nuclear Science 
                       and Engineering, Saclay – France
            .    Université de Genève
            .    Université de Paris 7
            .    Bercelona University – Spain
            .    Karlsruhe Institute of Technology - Germany

             .    Osaka University, Japan
                                         Nhóm 5

            Liên hip Châu Âu nhn đnh đưc tm quan trng ca phát hin này đã thành lp 1 y Ban theo dõi các nghiên cu  v biophoton cp Âu Châu.


                                     Nhóm 6

      Nghiên cu đc tính và đt cơ s khoa hc v s hin hu  "dynamic web of light = biophoton".  
      X dng đng hóa hc đ nghiên cu v kh năng xúc tác các phng  metabolic ca cơ th: phn trăm % phng xy ra đưc,  vn tc phng cho tòan b hat đng sng, biến dưng, phân bào, thông tin, trao đi cht, thi gian sng và chế mc đ tế bào và mc đ tòan cơ th ca con ngưi và sinh vt sng nói chung.
     Ch là xây dng nn tng lý thuyết.
     Kh năng rt gii hn: n bn, phát hành, thông tin.
     Tài tr: không có.


                      *                                 *

              h-  Đc tính cơ bn biophoton :
                  Thc s có rt nhiu lp năng lưng và rt phc tp,  riêng Biophoton là có cưng đ đã đo đưc là :  10 exp -16 W / cm 2 = cc nh,
                  .    coherence 
                  .   và cùng v tưng phase. 

                                     Tng quan

        
Khoa hc ca nhân lai hin ch có kh năng biết đưc 1 lp năng lưng mà thôi, đó là   BIOPHOTON.

          Biophoton là s phát ra ánh sáng cưng đ rt yết t h thng sinh hc. 

          PHOTON là quang t ánh sáng, ht t nh nht, x dng trong vt lý  (do Einstein).
          BIOPHOTON là quang t ánh sáng sinh hc, ht  t nh nht, x dng trong sinh hc (do Popp).   


         Biophoton  gi nhim v xúc tác cho các phng biếdưng trong cơ th  ( tc là phng sinh hóa hc cc kỳ phc tp  đt đến 100 %   mc đ phân t và tế bào  -  Tòan b hat đng biến dưng ca cơ th  -  có   60.000 t phng  trong  1  giây ca cơ th sng ) . Và  toàn b hot đng khác liên quan đến s sng,  hat đng và phát trin ca cơ th  và thông tin gia các tế bào vi nhau ). 

          Đng hóa hc s chng minh và kết lun rng "mt mng lưi năng lưng ca BIOPHOTON, dynamic  web  of  light, bao trùm khp cơ th xuyên qua các tế bào và phân t DNA  là 1 lai năng lưng cc kỳ nh, coherence, cùng  phase. Nó gn kết cht ch vi cơ th chúng ta khi ta còn sng.

      Đây cũng là   1  th
 hin bưc tiến mi ca khoa hc, trong hòan cnh hơi bi quan 1 chút.


                                   Thôi  nhé ! 

                                          H.