Sunday, January 4, 2015

BẢNG THU CHI QUỸ ĐẾN 04/10/2014


 
STT Ngày DiỄN GiẢI  THU   CHI   TỒN 
 USD   EURO   EURO   EURO 
1 18-12-12 Nhận từ Cô Bé tiền quỹ cũ      425      
  19-12-12 P+T làm KY        
2 01-01-13 Phụ In ấn KY            400    
3 02-01-13 Chi DVD + In ấn KY (P+T)         2.828    
4 17-02-13 Chi Tố Kim  ( Úc Châu )      100      
5 17-02-13 Chị  Thực Vân ( Pháp )      100      
6 04-03-13  Chị Trần Thành Mỹ (Bỉ )        50      
7 04-03-13 Hoa Phượng (Bỉ)        70      
14 14-03-13 nhận từ anh Khoa UC chuyển      288      
15 27-03-13 nhận từ cô Bé chuyển      440      
16 27-03-13 Chị Danh        90      
17 10-mai Chi cho HMHD            474    
23 18-05-13 C Danh (Liège)        50      
24 18-05-13 C H Kiều (Đức)      170      
25 18-05-13 C T Vân (Paris)      100      
26 18-05-13 T N Hưng (Paris)      100      
27 18-05-13 Nga Nguyễn (Nauy)        30      
28 18-05-13 C Mai Hương  (Mỹ)      100        
29 18-05-13 A Hiệp Hồ  (Mỹ)      200        
30 18-05-13 C X Nga (Canada)        50        
31 18-05-13 P Nguyễn (Canada)        20      
32 18-05-13 NN Hồng (Paris)        50      
33 07-07-13 Nhận từ Avân   1.284        
34 04-10-14 Trịnh Nguyên Hưng           80      
35 04-10-14 Kiều Hiếu           50      
36 04-10-14 Vương Nhật Ánh           50      
37 04-10-14 Hoa Phượng (Bỉ)           50      
38 04-10-14 Snowy Nguyen           50      
39 04-10-14 Ngọc Hồng           50      
40   Anh Tứ Chi         400      
             
             
            1.634      2.813           3.702         330  
Tỷ giá 1 euro= 1,34 usd