Tuesday, May 22, 2012

Các thế hệ H D : Hình ảnh gom nhặt gần đây nhất & Link album

               Các thế hệ H D :  Hình ảnh gom nhặt gần đây nhất                                

Thay Duong Minh Tu va anh Trinh Kim Long


                                                        Hoang Dieu Uc Chau                                           Thay Loi Minh Ha ve  Viet Nam
                                            Hinh anh the he 1965 -1972

                                                   Anh van + Phap van

                 Đây là hình củ , nhìn qua có thể nhận dạng ra được Nguyễn                 Thanh Đòàn đứng đầu bên tay trái của Bạn                                             Hinh anh Thay Co  Hoang Dieu                 HỌP  MẶT  CỰU  GIÁO VIÊN   &   CHS   HOÀNG DIỆU                                                                               VN   ÂU CHÂU   

April     2013

       

                    
                                                                     HỘI NGỘ MỒNG   7 
                                                                Thay Loi  Minh   Ha  tu  Uc   ve 
                
                   Hình cũ - do Thầy Nguyễn Tôn Bá và Thanh Quyên cung cấp

            HỘI NGỘ MỒNG MỘT &                  
           MỒNG BA TẾT NAM CALI


                
                                   Gia đình anh Thọ Hòang Diệu Sóc Trăng
                                     &  Phó Thủ Tướng Germany,  Roësler


                                 Họp mặt  tại Cần thơ  2012                      Nguyen thanh Khanh  -  Tran  van  On     CAN  THO  2012 


                          Thay  Hoang Viet Son  -  Tran Van On  -   Can Tho  2012 
HỌP  MẶT  TẠI  TORONTO  NGÀY   24/ 08/ 2012
 
                          
                       Gap mat Toronto  Canada
 

                                        Gap mat Toronto  Canada
HÌNH ẢNH LỄ KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG NGÀY 23 THÁNG  9 NĂM 2012
Nhóm ca sỹ niên khóa 68-75 

Hình ảnh do anh Khánh Nguyễn cung cấp.

                                  NHAC CHON LOC

                                   Lưu trữ link album   2012http://chshoangdieudhst.blogspot.fr/2012/08/chuc-mung-thanh-cong.html 

http://chshoangdieudhst.blogspot.fr/2012/08/hp-mt-hdhst-ti-paris-04082012.html 

http://chshoangdieudhst.blogspot.fr/2012/08/hp-mt-hdhst-ti-paris-04082012.html