Wednesday, November 13, 2013

Tìm Bạn cũ - Chúc mừng thành viên mới - Phân ưu

Tìm Bạn cũ Tìm bạn Hoàng Diệu 65 -72 :

             - Trịnh Lệ Nhi  ( hình như ở Hồng Kông)
             - Trịnh Mỹ Nghi  ( hình như ở Hồng Kông )
               Tiệm Tạp Đông  đừơng Phan chu Trinh - Hàm Nghi
Người tìm :            Nguyễn ngọc Dung   -  ngocdung1954ct@gmail.com

             - Võ việt Triều  ( hiện ở cần Thơ )
Người tìm : Võ thị Phương Mai  -  gianghuong54@hotmail.com


                                        Trịnh Mỹ  Nghi, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Hán Lén, 
                                       Trương duy  Bửu và hàng sau  Nguyễn ngọc  Dung


****************************

Kính gởi Thầy Cô  và   tất cả các Bạn   ở khắp các 
Châu Lục  và  Việt Nam

       A- Nhân danh Hội Cựu Học sinh Hòang Diệu Âu Châu và Cựu học sinh Hòang Diệu thế hệ 1965 - 1972 , chúng tôi xin giới thiệu với tất cả các Bạn và Thầy Cô ở khắp nơi , thế hệ 1965- 1972   vừa được biết và được có tin tức của :

                                Chị NGUYỄN NGỌC DUNG                               65 -72
                                       Anh   Trần Văn Quận                                    64 -71
                                         Chị   Võ Việt Triều                                       65 -72
                                        Anh Hồ  quang Cua                                      65 -72
                   Anh  Vương Nhật Ánh   ở Lyon Pháp quốc                    57 -64
                            Thầy  Phạm Thế Trúc  Pháp Văn ở  Paris                 65-67

                        Thành viên mới của THẾ HỆ 1965 - 1972.
       Xin thành thật chúc mừng chị DUNG,  Anh  Quận, chị  Triều  và   Anh  Cua

           Các Bạn thế hệ 1965 -1972, thế hệ mà chúng ta có thể tạm gọi là thế hệ hầu như chỉ xử dụng Internet  đạt  khoảng 15 %, rất cổ điển và lỗi thời.
      Tin này sau đó sẽ được thông báo qua điện thoại đến từng người của thế hệ 1965 -1972.  

       Nhờ có điện thoại gọi miễn phí đi từ Pháp đến  điện thoại BÀN    
ở  khắp các Châu Lục trên hành tinh đều không tính tiền. Chúng tôi sẽ thông báo đến từng người một. Xin hứa.

        B - Xin mời Thầy Cô và các Bạn xem hình 1 số Bạn thế hệ 65 -72 như sau:  

2- Hình ảnh và Clip video Hòang Diệu Âu Châu họp mặt 20133- Sau đây theo đề nghị và yêu cầu Chị Nguyễn Ngọc Dung chúng tôi xin được nêu tên  1 số Bạn thế hệ HOÀNG DIỆU 65 - 72 :

             - Phạm hoàng Thanh  :   Sóc Trăng
             - Trương Duy Bửu  :     Philadelphia
             - Lai Mỹ Hòa :          Sóc Trăng  - Texas ( ở 2 nơi )
             - Dưong Viên Bình :     Sóc Trăng 
             - Vưong Hổ :            Sóc Trăng
             - Trần thanh Bé :  Viện Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn - Cần Thơ
             - Trinh Thủy Thảo:      cựu SV Kỹ Sư Phú Thọ  ( đã mất rồi )
             - Âu thị Mỹ Lan:        đã mất 1980
             - Hùynh minh Nguyệt :   hiện ở Sóc Trăng
             - Châu Văn Mẫn :        Sóc Trăng
             - Lưu Kim Khoa :        Sóc Trăng
             - Đặng quang Liêm  :    Sóc Trăng  - Sài Gòn
             - Mã diềm Sĩnh  :       Toronto  - Canada 
             - Cô Dương thị Thanh Nguyên : Ontario Canada
             - Nguyễn Ngọc Hồng :     Paris
             - Nguyễn trọng Nghĩa  :  Rennes Phap
             - Ông thu Mỵ  :          Sài Gòn
             - Kiều thị Hiếu  :       Germany    
             - Triệu Ngọc Danh :      Liège  Bỉ Quốc
             - Tô Văn Của  :          Cần Thơ
             - Hồ Quang Cua  :        Sở Nông nghiệp Sóc Trăng  
             - Cao chiếu Trí :        không có tin tức 
             - Trần Văn On :          Cần Thơ
             - Lê Công Ích  :         Cần thơ
             - Nguyễn thu Hiền  :     Sóc Trăng
             - Trịnh Nguyên Hưng  :   Paris
             - Ngô Kim Thạnh  :       Sóc Trăng
             - Phan Minh Hiền  :      Sài Gòn
             - Trưong thành Hồng Châu  : Bình Dương
             - Huỳnh Hữu Đức :         Sóc Trăng  - 
                                       Chicago   ( ở 2 noi  )
             - Phan trường Ân  :      Nam California 
             - Thái Hán Tôn :         Philadelphia
             - Ngô Tiên Hồng :        California
             - Nguyễn Lệ Hoa :        California 
             - Trưong Phi  :          California  
                                   ( không có tin tức từ 1985 )
             - Lý thị Phương Loan   : Sóc Trăng
             - Phan Lệ Thúy:          Canada 
             - Trần Văn Hội :         Vancouver  Canada
             - Triệu Minh Hùng  :     mất 2013
             - Nguyễn thanh Đòan :    Sài Gòn
             - Lê thị Cấm Chức   :    Australia
             - Trần thu Vân:          không có tin tức
             - Quách Hồng Hạnh :     Bắc California
             - Lưu Kim Yến  :        Australia
             - Lê hữu Thiện  :       Bắc California
             -  Vo thi Phuong Mai :   Australia
             Kính Chào Thầy Cô và  Các Bạn

             Thay mặt Hội cựu học sinh Hòang Diệu Châu Âu và Hòang Diệu thế hệ 65-72.


                       Nguyễn Hồng

Monday, May 20, 2013

Công khai thu chi Hội cựu học sinh Hoàng Diệu Âu Châu
BẢNG THU CHI QUỸ
STT
Ngày
DiỄN GiẢI
THU
CHI
TỒN
USD
EURO
EURO
EURO
1
18-12-12
Nhận từ Cô Bé tiền quỹ cũ

   425,0019-12-12
P+T làm KY
2
01-01-13
Phụ In ấn KY


         400,00

3
02-01-13
Chi DVD + In ấn KY (P+T)


      2.828,20

4
17-02-13
Chi Tố Kim  ( Úc Châu )

   100,00


5
17-02-13
Chị  Thực Vân ( Pháp )

   100,00


6
04-03-13
 Chị Trần Thành Mỹ (Bỉ )

     50,00


7
04-03-13
Hoa Phượng (Bỉ)

     70,00


14
14-03-13
nhận từ anh Khoa UC chuyển

   287,71


15
27-03-13
nhận từ cô Bé chuyển

   440,00


16
27-03-13
Chị Danh

     90,00


17
10-mai
Chi cho HMHD


473.7

23
18-05-13
C Danh (Liège)

     50,00


24
18-05-13
C H Kiều (Đức)

   170,00


25
18-05-13
C T Vân (Paris)

   100,00


26
18-05-13
T N Hưng (Paris)

   100,00


27
18-05-13
Nga Nguyễn (Nauy)

     30,00


28
18-05-13
C Mai Hương  (Mỹ)
10029
18-05-13
A Hiệp Hồ  (Mỹ)
20030
18-05-13
C X Nga (Canada)
5031
18-05-13
P Nguyễn (Canada)

     20,00


32
18-05-13
NN Hồng (Paris)

     50,00


33
07-07-13
Nhận từ Avân
   1.284,00

      1.634,00
  3.209,35
          3.701,90
             -492,55Thủ quỹ Huỳnh Hoa Phượng