Tuesday, February 28, 2012

MUSIC - Chào các Bạn , đây là mục nghe nhạc- Nhạc chọn lọc- Mời các Bạn nghe nhạc

                                      Nhạc  vàng

   
          Tuấn Vũ   -  Mưa đêm tỉnh nhỏ  


                        Giọt Mưa Thu - Cao Minh


                     Đôi mắt người xưa   -   Quang Lê
   
             Chôm chôm lý qua phà  -  Danh hài Chiến Thắng