Monday, March 5, 2012

PARIS

                           Thành Carcassone   miền Nam nước Pháp  
                                           Cách Paris  800 kms


       


                                Paris  -  Château de Versailles


                        Cung Điện  Vua Pháp - Trên  200 năm


 
 


         Cung Điện Hoàng Hậu Pháp- Paris  -  Trên 400 năm

 


                  Điện Louvre có  xác ướp Ai Cập trên 800 năm
 
                           Opéra - Nhà hát dành cho Vua và Hoàng Tộc

                       Sacré Coeur - Bạn có thể tản bộ cả đêm để 
              xem chợ bán tranh  và đồ lưu niệm mỹ  thuật

       Nhà thờ Đức Bà  - Notre  Dame de Paris

                                                       Eiffel  Tower

                                    Bateau Mouche de Paris

                                         Khải Hoàn môn

                                                  Madeleine   -  Paris

  

                           Tòa nhà Quốc Hội Pháp nhìn từ Concorde