Sunday, April 15, 2012

2015-Họp mặt 65-72 tại Sóc Trăng


2015Họp mặt 65-72 tại Sóc Trăng
           Kính Thầy  Cô  và thân gửi đến các Bạn H D 1965-1972

           Năm 2015 thế hệ chúng ta 1965-1972 sẽ kỹ niệm 50 năm ngày vào trừơng.           Bắt chứơc bậc đàn anh, nhân danh Hội cựu học sinh Hòang Diệu Âu Châu, tôi đề nghị tất cả các Bạn chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 1 ngày nào đó ở Sóc Trăng hoặc Sài Gòn.           Mong rằng  ý kiến này sẽ được các Bạn hỗ trợ và chúng ta sẽ có thêm thời gian để sắp xếp va quyết định.           Tôi đề nghị mùa hè 2015.           Mong tất cả các Bạn hỗ trợ, kể cả các Bạn ở Úc Châu, Bắc Mỹ, Âu Châu và Việt Nam.          

               Hồng Nguyễn      Hội Cựu Học sinh Hòang Diệu Âu Châu                  

Champs elyse

CHSHD ÚC CHÂU sưu tầm
View more PowerPoint from nguyensnowy